Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 6108110000 10: Kombiné a spodničky
 • - - 6108110000 80: Z chemických vláken
 • - - 6108190000 80: Z ostatních textilních materiálů
 • - 6108210000 10: Kalhotky
 • - - 6108210000 80: Z bavlny
 • - - 6108220000 80: Z chemických vláken
 • - - 6108290000 80: Z ostatních textilních materiálů
 • - 6108310000 10: Noční košile a pyžama
 • - - 6108310000 80: Z bavlny
 • - - 6108320000 80: Z chemických vláken
 • - - 6108390000 80: Z ostatních textilních materiálů
 • - 6108910000 10: Ostatní
 • - - 6108910000 80: Z bavlny
 • - - 6108920000 80 (0/1) : Z chemických vláken
 • - - 6108990000 80 (2/0) : Z ostatních textilních materiálů