Kompresory typů používaných v chladicích zařízeních.

Deutsch 1