O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm.

  • - - - 7208531000 80: Válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, o šířce nepřesahující 1|250|mm a o tloušťce 4|mm nebo větší
  • - - - 7208539000 80: Ostatní