O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm.

Polski 1

  • - - - 7208531000 80: Válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, o šířce nepřesahující 1 250 mm a o tloušťce 4 mm nebo větší
  • - - - 7208539000 80: Ostatní