5 kg nebo více / Ostatní / Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté.

  • - - - - - - - 2008997210 80: Ve formě vloček nebo prášku, též obsahující škrob
  • - - - - - - - 2008997290 80: Ostatní