Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla.

  • - - - 0402211100 10: O obsahu tuku nepřesahujícím 27|% hmotnostních
  • - - - - 0402211100 80: V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5|kg
  • - - - - 0402211800 80: Ostatní
  • - - - 0402219100 10: O obsahu tuku převyšujícím 27|% hmotnostních
  • - - - - 0402219100 80: V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5|kg
  • - - - - 0402219900 80: Ostatní