PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE.

 • 7101000000 10: I. PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY A DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY
 • 7101000000 80 (4/0) : Perly, přírodní nebo uměle pěstované, též opracované nebo tříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; perly, přírodní nebo uměle pěstované, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy
 • 7102000000 80 (7/0) : Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené
 • 7103000000 80 (4/0) : Drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, též opracované nebo roztříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; netříděné drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy
 • 7104000000 80 (3/0) : Syntetické nebo rekonstituované drahokamy nebo polodrahokamy, též opracované nebo roztříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; netříděné syntetické nebo rekonstituované drahokamy a polodrahokamy, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy
 • 7105000000 80 (2/0) : Drť a prach z přírodních nebo syntetických drahokamů nebo polodrahokamů
 • 7106000000 10: II. DRAHÉ KOVY A KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY
 • 7106000000 80 (4/0) : Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu
 • 7107000000 80 (0/1) : Obecné kovy plátované stříbrem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů
 • 7108000000 80 (5/0) : Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu
 • 7109000000 80 (0/1) : Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů
 • 7110000000 80 (12/0) : Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu
 • 7111000000 80 (0/1) : Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů
 • 7112000000 80 (5/0) : Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů
 • 7113000000 10: III. ŠPERKY, ZLATNICKÉ A STŘÍBRNICKÉ ZBOŽÍ A OSTATNÍ VÝROBKY
 • 7113000000 80 (4/0) : Šperky a klenoty a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
 • 7114000000 80 (4/0) : Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
 • 7115000000 80 (2/0) : Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
 • 7116000000 80 (2/0) : Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)
 • 7117000000 80 (4/0) : Bižuterie
 • 7118000000 80 (2/0) : Mince