Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 1522001000 80: Degras
  • - 1522003100 10: Zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků
  • - - 1522003100 20: Obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje
  • - - - 1522003100 80: Mýdlové kaly
  • - - - 1522003900 80: Ostatní
  • - - 1522009100 10: Ostatní
  • - - - 1522009100 80: Destilační zbytky a usazeniny olejů, mýdlové kaly
  • - - - 1522009900 80: Ostatní