Hasicí přístroje, též s náplní.

Deutsch 2 Français 1 Italiano 4 Polski 1

  • - - 8424100010 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - 8424100090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o automatický hasicí systém. Hasicí systém automaticky monitoruje výskyt požáru v technologických zařízeních a následně je schopen jej potlačit a snížit tak následky škod.

Hasicí systém se skládá z detektorů, ústředen a akčních prvků (hasicí jednotky). Detektory monitorují výskyt požáru v chráněném zařízení a informace předávají ústředně, která informace vyhodnotí a dle potřeby dává impuls hasicí jednotce, která aktivuje hašení a současně odstaví chráněné zařízení z provozu.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DETEKTORY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o systém zhášení jisker, který automaticky detekuje výskyt jisker nebo požáru a následně je schopen jiskry uhasit a snížit tak riziko možnosti vzniku a rozšíření požáru v technologických zařízeních.

Systém zhášení jisker se skládá z detektorů, ústředen a akčních prvků (hasicí jednotky). Detektory monitorují výskyt jisker v chráněném zařízení a informace předávají ústředně, která informace vyhodnotí a dle potřeby dává impuls hasicí jednotce, která aktivuje elektromagnetický ventil a hasicí hubice vytvoří v systému kuželovou mlhu hasicího média, kterou jsou jiskry uhašeny.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DETEKTORY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ