Plynové generátory pro výrobu generátorového nebo vodního plynu, též vybavené čističi plynů; vyvíječe acetylenu a podobné plynové generátory pro výrobu plynu mokrou cestou, též vybavené čističi plynů.

Deutsch 2 English 3 Suomi 1 Français 6 Nederlands 1 Română 1

Dle údajů žadatele se jedná o bioplynovou…

plyn; generátory; pro elektrickou energiiplyn; generátory; pro elektrickou energiiplyn; generátory; pro elektrickou energiiplyn; generátory; pro elektrickou energii

Dle údajů žadatele se jedná o bioplynovou stanici k využití energetického potenciálu organických odpadů např. kejda, drůbeží hnůj, senáž, siláž, vedlejší živočišné produkty apod.

Za pomocí anaerobní technologie se organický odpad prostřednictvím rozkladu mikroorganismů mění na bioplyn, který se využívá pro výrobu elektrické energie nebo tepla.

Hlavní zařízení bioplynové stanice: - příjmová jímka - centrální čerpací systém - fermentační nádrž (monolitická železobetonová fermentační nádrž s pevným stropem a s míchacím zařízením) - hlavní fermentor (prstencová železobetonová fermentační nádrž s teplovodním vyhříváním s automatickou regulací a míchacím zařízením); ve fermentoru je zavedeno dávkování tekutého substrátu - koncový fermentor (kruhová železobetonová fermentační nádrž se středovým sloupem a pevným betonovým stropem); fermentor je osazen míchací technikou; substrát je přiváděn pomocí samovolného přepadu z hlavního fernmentoru - koncová jímka (železobetonová otevřená jímka ke skladování digestátu) - dávkovač substrátu s mísícími a dávkovacími šneky - plynojem (membránový plynojem je integrovaný v samostatném železobetonovém silu); plynové potrubí je vyrobeno z nerezové oceli - bezpečnostní hořák (pro spalování zbytkového plynu při výpadku kogenerační jednotky) - řídící systém (pro řízení, ovládání a monitorování biochemického procesu) - monitorovací systém (měření teploty, snímače tlaku plynu, hladiny procesního substrátu) - kogenerační jednotka (spalovací motor firmy GE Jenbacher s třífázovým synchronním generátorem a řídícím obslužným zařízením) - odsíření (biologické odsiřování zajišťuje redukci H2S v bioplynu na požadovanou hodnotu).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PLYN GENERÁTORY PRO ELEKTRICKOU ENERGII