Nebělené nebo bělené / Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5404.

  • - - - 5407710020 80: Polytetrafluoroethylenové tkaniny, potažené nebo povrstvené kopolymerem z tetrafluoroethylenu a trifluoroethylenu mající perfluorované alkoxylové vedlejší řetězce končící ve skupině kyseliny karboxylové nebo sulfonové, též ve formě draselných nebo sodných solí
  • - - - 5407710090 80: Ostatní