Podvojné nebo komplexní křemičitany, včetně hlinitokřemičitanů, chemicky definovaných i nedefinovaných.

Deutsch 6 English 2 Suomi 1 Slovenščina 1

  • - - 2842100010 80: Prach ze syntetického zeolitu β
  • - - 2842100020 80: Syntetický chabasit-zeolit, prášek
  • - - 2842100040 80: Hlinitokřemičitan (CAS RN 1318–02–1) se zeolitovou strukturou aluminofosfátu 18 (AEI) pro použití při výrobě katalytických přípravků
  • - - 2842100090 80: Ostatní