Antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty.

Deutsch 53 English 3 Français 7 Italiano 1 Nederlands 18 Polski 5 Slovenčina 1

Dle deklarovaných údajů a přiložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a přiložené dokumentace se jedná o tekutý chemický přípravek obsahující tetraethyl silicate (CAS kód 78-10-4) a hexamethyldisilizane (CAS kód 999-97-3).

Účel použití: přípravek je určen pro průmyslové použití jako aditivum při recyklaci plastu polyethylentereftalátu (PET).

Slouží ke zlepšení mechanicko-fyzikálních vlastností regranulátu. Křemík obsažený v reakční směsi je schopen k sobě svázat (zesíťovat) zpřetrhané polymerní řetězce.

Přípravek slouží současně jako teplotní stabilizátor. Vzhled: čirá bezbarvá kapalina. Balení: dodáváno v sudech (obsah 200 kg) nebo v kontejnerech (obsah 1000 kg).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY V SUDECH