Obsahující nejméně 0,1 % hmotnostních, avšak méně než 0,4 % hmotnostních manganu.

  • - - - 7201103010 80: Ingoty ze surového železa o délce ne vyšší než 350 mm, o šířce ne vyšší než 150 mm, o výšce ne vyšší než 150 mm, obsahující ne více než 1 % hmotnostní křemíku
  • - - - 7201103090 80: Ostatní