Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků.

  • - - - - - - - 2309903310 80: Výživa pro psy nebo kočky, jiná než v balení pro drobný prodej
  • - - - - - - - 2309903390 80: Ostatní