Obsahující nejméně 75 % hmotnostních mléčných výrobků.

Nederlands 2

  • - - - - - - - 2309903910 80: Výživa pro psy nebo kočky, jiná než v balení pro drobný prodej
  • - - - - - - - 2309903990 80: Ostatní