O tloušťce nepřesahující 1 mm.

Deutsch 8 Français 2 Nederlands 1 Polski 1

  • - - - - 3920431010 80: Pro použití v některých typech letadel
  • - - - - 3920431092 10: Ostatní
  • - - - - - 3920431092 80: Fólie z poly(vinylchloridu), stabilizovaná proti ultrafialovému záření, bez jakýchkoliv dírek, i mikroskopických, o tloušťce 60 μm nebo větší, avšak nejvýše 80 μm, obsahující 30 nebo více, avšak nejvýše 40 dílů plastifikátoru na 100 dílů poly(vinylchloridu)
  • - - - - - 3920431094 80: Film zrcadlového lesku 70 nebo více, měřeno při úhlu 60 ° za použití měřiče lesku (stanoveno metodou ISO 2813:2000), sestávající z jedné nebo dvou vrstev poly(vinylchloridu) pokrytého na obou stranách vrstvou plastu, o tloušťce 0,26 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,0 mm, pokrytý na lesklém povrchu ochranným filmem polyethelenu, v rolích o šířce 1 000 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 450 mm, pro použití při výrobě zboží položky 9403
  • - - - - - 3920431095 80: Reflexní laminátový list, sestávající z filmu z poly(vinylchloridu) a filmu z jiného plastu úplně raženého pravidelným pyramidálním vzorem, pokrytý na jedné straně ochranným listem
  • - - - - - 3920431099 80 (0/1) : Ostatní