O tloušťce nepřesahující 1 mm.

  • - - - - 3920431010 80: Pro použití v některých typech letadel
  • - - - - 3920431092 10: Ostatní
  • - - - - - 3920431092 80: Fólie z poly(vinylchloridu), stabilizovaná proti ultrafialovému záření, bez jakýchkoliv dírek, i mikroskopických, o tloušťce 60|μm nebo větší, avšak nejvýše 80|μm, obsahující 30|nebo více, avšak nejvýše 40|dílů plastifikátoru na 100|dílů poly(vinylchloridu)
  • - - - - - 3920431094 80: Film zrcadlového lesku 70|nebo více, měřeno při úhlu 60|° za použití měřiče lesku (stanoveno metodou ISO 2813:2000), sestávající z jedné nebo dvou vrstev poly(vinylchloridu) pokrytého na obou stranách vrstvou plastu, o tloušťce 0,26|mm nebo větší, avšak nejvýše 1,0|mm, pokrytý na lesklém povrchu ochranným filmem polyethelenu, v rolích o šířce 1|000|mm nebo větší, avšak nejvýše 1|450|mm, pro použití při výrobě zboží položky|9403
  • - - - - - 3920431095 80: Reflexní laminátový list, sestávající z filmu z poly(vinylchloridu) a filmu z jiného plastu úplně raženého pravidelným pyramidálním vzorem, pokrytý na jedné straně ochranným listem
  • - - - - - 3920431099 80 (0/1) : Ostatní