CHEMICKÁ NEKONEČNÁ VLÁKNA; PÁSKY A PODOBNÉ TVARY Z CHEMICKÝCH TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ.

  • 5401000000 80 (2/0) : Šicí nitě z chemických nekonečných vláken, též upravené pro drobný prodej
  • 5402000000 80 (27/0) : Nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex
  • 5403000000 80 (10/0) : Nitě z umělých nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex
  • 5404000000 80 (5/0) : Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší, a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary (například umělá sláma), ze syntetických textilních materiálů, o zjevné šířce nepřesahující 5 mm
  • 5405000000 80: Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší, a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary (například umělá sláma) z umělých textilních materiálů, o zjevné šířce nepřesahující 5 mm
  • 5406000000 80: Nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené pro drobný prodej
  • 5407000000 80 (31/0) : Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5404
  • 5408000000 80 (11/0) : Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5405