Ostatní / Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, neplátované, nepokovené ani nepotažené.

Deutsch 1 Polski 1

  • - - - 7211190010 80: O šířce převyšující 500 mm
  • - - - 7211190090 80: O šířce nepřesahující 500 mm