Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - 2106909240 80: Hydrolyzáty z bílkovin a autolyzáty z kvasinek
  • - - - - 2106909245 80: Přípravek obsahující: - více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních výtažku z lékořice, - více než 65 % hmotnostních, avšak nejvýše 70 % hmotnostních tricaprylinu, standardizovaný na 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše na 4 % hmotnostní glabridinu
  • - - - - 2106909250 80: Hydrolyzát kaseinových proteinů složený: - z 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše ze 70 % hmotnostních z volných aminokyselin a - z peptonů, z nichž více než 90 % hmotnostních má molekulovou hmotnost nejvýše 2 000 Da
  • - - - - 2106909260 80 (0/118) : Ostatní