Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - 2106909240 80: Hydrolyzáty z bílkovin a autolyzáty z kvasinek
  • - - - - 2106909245 80: Přípravek obsahující: -|více než 30|% hmotnostních, avšak nejvýše 35|% hmotnostních výtažku z|lékořice, -|více než 65|% hmotnostních, avšak nejvýše 70|% hmotnostních tricaprylinu, standardizovaný na 3|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše na 4|% hmotnostní glabridinu
  • - - - - 2106909250 80: Hydrolyzát kaseinových proteinů složený: -|z 20|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše ze 70|% hmotnostních z volných aminokyselin a -|z peptonů, z nichž více než 90|% hmotnostních má molekulovou hmotnost nejvýše 2|000|Da
  • - - - - 2106909260 80 (0/102) : Ostatní