O tloušťce převyšující 5 mm, avšak nepřesahující 9 mm.

Deutsch 1 Français 1

  • - - - 4411131000 80: Mechanicky neopracované nebo na povrchu nepotažené
  • - - - 4411139000 80: Ostatní