V hodnotě nepřesahující 18 € za 100 kg čisté hmotnosti.

  • - - - - 2009619010 80: Pro výrobu hroznové šťávy a/nebo nevinových produktů jako nealkoholických nápojů, džemů a omáček
  • - - - - 2009619090 80: Ostatní