S tahem nepřesahujícím 25 kN.

  • - - - 8411110010 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - 8411110020 80: Určené pro vybavení letadel dovážených beze cla nebo sestrojené ve Společenství
  • - - - 8411110090 80: Ostatní