Kyselina trichlorisokyanurová a preparáty z ní, nazývaná také "symclosene" podle mezinárodních nepatentovaných názvů (INN).

Deutsch 3 English 2 Français 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o přípravek…

Dle deklarovaných údajů se jedná o přípravek ve formě tablet (20g nebo 200g), který je určen pro ošetření (desinfekci) bazénové vody. Přípravek obsahuje jako účinnou látku kyselinu trichlorisokyanurovou (TCCA, symklosen) v množství 95 % a cca 5 % síranu hlinitého (flokuant).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: VODA JAKO TABLETY K ČIŠTĚNÍ