Nepokovené ani nepotažené, též leštěné.

  • - - 7217101000 10: Obsahující méně než 0,25|% hmotnostních uhlíku
  • - - - 7217101000 80: Jejichž největší rozměr příčného průřezu je menší než 0,8|mm
  • - - - 7217103100 10: Jejichž největší rozměr příčného průřezu je 0,8|mm nebo větší
  • - - - - 7217103100 80: S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování
  • - - - - 7217103900 80: Ostatní
  • - - 7217105000 80: Obsahující 0,25|% nebo více, avšak méně než 0,6|% hmotnostních uhlíku
  • - - 7217109000 80 (2/0) : Obsahující 0,6|% hmotnostních nebo více uhlíku