Netvářené (surové) zirkonium; prášek.

  • - - 8109200010 80: Nelegovaná zirkonová houba nebo ingoty, obsahující více než 0,01 % hmotnostních hafnia, pro použití při výrobě trubek, tyčí nebo ingotů získaných přetavením pro chemický průmysl
  • - - 8109200090 80: Ostatní