Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 1404200000 80: Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)
  • - 1404900000 80 (2/7) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o naštěpkovanou…

jako stonky; ve velkém množství/volně; čerstvé; pro průmyslové…

Dle deklarovaných údajů se jedná o naštěpkovanou víceletou trvalku. Popis předloženého vzorku: čerstvé štěpky stonku rostliny o délce 6 - 9 cm a o průměru cca 1 cm. Účel použití: jako palivo. Deklarované balení: volně loženo v kontejnerech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO STONKY VE VELKÉM MNOŽSTVÍ/VOLNĚ ČERSTVÉ PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ ČÁSTI ROSTLIN ROSTLINNÉ PRODUKTY PŘEPRAVNÍ KONTEJNERY