Obilná sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet.

Dansk 1 Deutsch 1 English 1 Latviešu 1 Nederlands 4 Polski 4

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 1213000010 80: Sláma
  • - 1213000090 80: Ostatní

Dle údajů žadatele se jedná o lisované brikety…

rýže; upraveno pro drobný prodej; lisované (stlačené); zabalené;…rýže; upraveno pro drobný prodej; lisované (stlačené); zabalené;…rýže; upraveno pro drobný prodej; lisované (stlačené); zabalené;…

Dle údajů žadatele se jedná o lisované brikety ze zbytků rýžové slámy. Popis předloženého vzorku: Briketa ve tvaru válce o průměru cca 9 cm a délce 17,5 cm; ve středu s otvorem po celé délce o průměru 3 cm.

Deklarované údaje: Aglomerovány pouhým tlakem bez přidání pojiva. Deklarovaný účel použití: pro vytápění.

Způsob balení: 6 ks zabaleno do PVC fólie s popisem výrobku; dále na paletách (cca 1 tuna).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: RÝŽE UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ LISOVANÉ (STLAČENÉ) ZABALENÉ FORMOVÁNO LISOVÁNÍM

Peletky z odpadní rýžové slámy, určené jako…

jako pelety; lisované (stlačené); rostlinného původu; různé zemědělské…

Peletky z odpadní rýžové slámy, určené jako biopalivo pro spalování v kotlích. Popis a deklarovaný způsob výroby zboží: peletky hnědo-zelené barvy, průměr 14 mm, délka 20 – 80 mm. Vyrábí se na peletovací lince lisováním. Balení: big bag o váze cca 1 tuna.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PELETY LISOVANÉ (STLAČENÉ) ROSTLINNÉHO PŮVODU RŮZNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY/VÝROBKY SLÁMA