Ostatní / Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší, a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary (například umělá sláma), ze syntetických textilních materiálů, o zjevné šířce nepřesahující 5 mm.

Deutsch 12 English 1 Latviešu 1

  • - - - 5404190020 80: Monofilamenty z poly(1.4-dioxanonu)
  • - - - 5404190050 80 (0/3) : Monofilamenty z polyesteru nebo poly(butylentereftalátu), o rozměru příčného průřezu 0,5 mm nebo vyšším, ale ne vyšším než 1 mm, pro použití při výrobě zdrhovadel
  • - - - 5404190090 80: Ostatní