Nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 5402110000 10: Vysokopevnostní nitě z nylonu nebo jiných polyamidů, též tvarované
 • - - 5402110000 80: Z aromatických polyamidů
 • - - 5402190000 80 (0/1) : Ostatní
 • - 5402200000 80 (2/0) : Vysokopevnostní nitě z polyesterů, též tvarované
 • - 5402310000 10: Tvarované nitě
 • - - 5402310000 80: Z nylonu nebo jiných polyamidů, o délkové hmotnosti jednoduché nitě nejvýše 50 tex
 • - - 5402320000 80: Z nylonu nebo jiných polyamidů, o délkové hmotnosti jednoduché nitě vyšší než 50 tex
 • - - 5402330000 80 (0/2) : Z polyesterů
 • - - 5402340000 80: Z polypropylenu
 • - - 5402390000 80: Ostatní
 • - 5402440000 10: Ostatní nitě, jednoduché, nekroucené nebo se zákrutem nepřesahujícím 50 zákrutů na metr
 • - - 5402440000 80: Elastomerové
 • - - 5402450000 80 (2/0) : Ostatní, z nylonu nebo jiných polyamidů
 • - - 5402460000 80 (0/1) : Ostatní, z polyesterů, částečně orientované
 • - - 5402470000 80 (2/0) : Ostatní, z polyesterů
 • - - 5402480000 80: Ostatní, z polypropylenu
 • - - 5402490000 80 (4/0) : Ostatní
 • - 5402510000 10: Ostatní nitě, jednoduché, se zákrutem převyšujícím 50 zákrutů na metr
 • - - 5402510000 80: Z nylonu nebo jiných polyamidů
 • - - 5402520000 80: Z polyesterů
 • - - 5402530000 80: Z polypropylenu
 • - - 5402590000 80: Ostatní
 • - 5402610000 10: Ostatní nitě, násobné (skané) nebo kablované
 • - - 5402610000 80: Z nylonu nebo jiných polyamidů
 • - - 5402620000 80: Z polyesterů
 • - - 5402630000 80: Z polypropylenu
 • - - 5402690000 80: Ostatní