Nitě a šňůry, z vulkanizovaného kaučuku.

Deutsch 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 4007000010 80: Nitě a šňůry ze silikonového vulkanizovaného kaučuku
  • - 4007000090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o mikroporézní…

Dle deklarovaných údajů se jedná o mikroporézní profily z vulkanizované lehčené kaučukové směsi.

Profily mají různé tvary, přičemž rozměr příčného průřezu v žádném místě nepřevyšuje 5 mm. Použití: jako těsnění, další prodej.

Balení: v igelitových obalech, v obalech z vlnité lepenky.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PROFILY KAUČUK NITĚ TĚSNÍCÍ MATERIÁL VULKANIZOVANÉ

Dle deklarovaných údajů se jedná těsnění…

Dle deklarovaných údajů se jedná těsnění z vulkanizovaného kaučuku - pryžovou šňůru kruhového průřezu o průměru 5 mm.

Účel použití: slouží jako těsnění k zabránění nežádoucí propustnosti nebo ztráty kapaliny či plynu.

Může být použito jako jednoduché i zdvojené těsnění. Složení výrobku: EPDM - etylen-propylenový kaučuk vulkanizovaný.

Balení: navinuté na cívkách - obvykle po 50-150 m (dle objednávky).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TĚSNĚNÍ KAUČUK TĚSNÍCÍ MATERIÁL SYNTETICKÝ KAUČUK CÍVKA NELEHČENÝ (NEBUNĚČNÝ) VULKANIZOVANÉ S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM

Dle údajů žadatele se jedná o těsnění z vulkanizovaného…

z kaučuku; elastické; těsnění; černý; nitě; vulkanizované; navinuté

Dle údajů žadatele se jedná o těsnění z vulkanizovaného kaučuku. Popis dodaného vzorku: Černá gumová nit (šňůra) kruhového průřezu o průměru 5 mm a délce cca 170 mm.

Deklarovaný účel použití: Slouží jako těsnění k zabránění nežádoucí propustnosti nebo ztráty kapaliny či plynu.

Může být použito jako jednoduché i zdvojené těsnění. Balení výrobku: Navinuté na cívkách - obvykle po 200 m (dle objednávky).

Tato ZISZ nahrazuje ZISZ č. 14-0028-2006.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KAUČUKU ELASTICKÉ TĚSNĚNÍ ČERNÝ NITĚ VULKANIZOVANÉ NAVINUTÉ

Dle údajů žadatele se jedná o těsnění z vulkanizovaného…

Dle údajů žadatele se jedná o těsnění z vulkanizovaného kaučuku. Popis dodaného vzorku: Černá gumová nit (šňůra) kruhového průřezu o průměru 5 mm a délce 250 mm.

Deklarovaný účel použití: Slouží jako těsnění k zabránění nežádoucí propustnosti nebo ztráty kapaliny či plynu.

Může být použito jako jednoduché i zdvojené těsnění. Balení zboží: Nit (šňůra) je dovážena navinutá na papírové cívce.

Délka návinu cca 50 - 150 m (dle objednávky).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KAUČUKU TĚSNĚNÍ ČERNÝ NITĚ NELEHČENÝ (NEBUNĚČNÝ) VULKANIZOVANÉ NAVINUTÉ