Acyklické terpenické alkoholy / Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - 2905220010 80: Linalol (CAS RN 78-70-6) obsahující 90,7 % hmotnostních nebo více(3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)
  • - - - 2905220020 80: 3,7-Dimethylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)
  • - - - 2905220090 80: Ostatní