Nové pneumatiky z kaučuku / KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 4011100000 80 (0/4) : Typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů)
  • - 4011200000 80 (2/0) : Typy používané pro autobusy nebo nákladní automobily
  • - 4011300000 80 (2/0) : Typy používané pro letadla
  • - 4011400000 80: Typy používané pro motocykly
  • - 4011500000 80 (0/1) : Typy používané pro jízdní kola
  • - 4011700000 80: Typy používané pro zemědělská nebo lesnická vozidla a stroje
  • - 4011800000 80: Typy používané pro stavební, těžební nebo průmyslová manipulační vozidla a stroje
  • - 4011900000 80 (0/6) : Ostatní