Ostatní / Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním).

Dansk 1 Deutsch 2 English 2 Suomi 1 Français 3

  • - - - - 2006003811 10: Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)
  • - - - - - 2006003811 80: Obsahující méně než 70 % hmotnostních cukru
  • - - - - - 2006003819 80: Ostatní
  • - - - - 2006003881 10: Ostatní
  • - - - - - 2006003881 80: Obsahující méně než 70 % hmotnostních cukru
  • - - - - - 2006003889 80: Ostatní