Ostatní / Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté.

Deutsch 9 English 1 Hrvatski 5 Nederlands 2 Polski 9 Português 6 Slovenščina 1

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - - - 2008994910 80: Ve formě vloček nebo prášku, též obsahující škrob
  • - - - - - - 2008994930 80: Protlaky (pyré) z Boysenových ostružin (Boyseberry) bez jader, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru
  • - - - - - - 2008994960 80: Fíky
  • - - - - - - 2008994970 80: Blanšírované vinné listy odrůdy Karakišmiš v nálevu obsahujícím: - více než 6 % hmotnostních solí, - 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních kyselin vyjádřených jako monohydrát kyseliny citronové a - též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2 000 mg/kg podle CODEX STAN 192-1995 používané při výrobě vinných listů plněných rýží
  • - - - - - - 2008994980 80: Ostatní