Jahody / Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel.

  • - - 0811101100 10: S přídavkem cukru nebo jiných sladidel
  • - - - 0811101100 80: O obsahu cukru převyšujícím 13 % hmotnostních
  • - - - 0811101900 80: Ostatní
  • - - 0811109000 80: Ostatní