Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 1104120000 10: Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách
  • - - 1104120000 80 (2/0) : Z ovsa
  • - - 1104190000 80 (9/0) : Z ostatních obilovin
  • - 1104220000 10: Jinak zpracovaná zrna (například loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná)
  • - - 1104220000 80 (3/0) : Z ovsa
  • - - 1104230000 80 (2/0) : Z kukuřice
  • - - 1104290000 80 (15/0) : Z ostatních obilovin
  • - 1104300000 80 (2/0) : Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené