S objemem nepřesahujícím 400 litrů.

  • - - - 8418302010 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - 8418302091 10: Ostatní
  • - - - - 8418302091 80: Předem naplněná částečně fluorovanými uhlovodíky (HFC)
  • - - - - 8418302099 80: Ostatní