Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny; keramické mozaikové kostky a podobné výrobky, též na podložce; keramické zakončovací prvky.

Deutsch 2 English 2 Español 2 Suomi 1 Français 1 Nederlands 3 Polski 8

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 6907210000 10: Dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny, jiné než položek 6907 30 a 6907 40
  • - - 6907210000 80: S koeficientem nasákavosti vody nepřesahujícím 0,5 % hmotnostních
  • - - 6907220000 80: S koeficientem nasákavosti vody převyšujícím 0,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních
  • - - 6907230000 80: S koeficientem nasákavosti vody převyšujícím 10 % hmotnostních
  • - 6907300000 80: Mozaikové kostky a podobné výrobky, jiné než položky 6907 40
  • - 6907400000 80: Keramické zakončovací prvky