S obsahem škrobu nepřesahujícím 28 % hmotnostních a u nichž podíl propadlý sítem o velikosti otvorů 0,2 mm nepřesahuje 10 % hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině 1,5 % hmotnostních nebo větší.

Deutsch 3 Français 1 Nederlands 1 Slovenščina 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o pšeničné…

Dle deklarovaných údajů se jedná o pšeničné otruby, sestávající z vnějšího obalu obilných zrn.

Obsah škrobu nepřesahuje 28 % hm. a obsah popela v sušině v podílu propadlého sítem o velikosti 0,2 mm je vyšší než 1,5 % hm.

Způsob výroby: jako vedlejší produkt vznikající při mletí a prosévání pšenice. Účel použití: surovina pro výrobu doplňku krmiv pro zvířata.

Vzhled: sypká látka hnědé barvy. Balení: velkoobjemové vaky po 600 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PŠENICE PRO ZVÍŘATA HNĚDÝ OTRUBY PRO KRMENÍ ZVÍŘAT V PYTLÍCH SUROVINY