S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních.

  • - - - - - 2008706110 80: Broskve, ve formě vloček nebo prášku, též obsahující škrob
  • - - - - - 2008706190 80: Ostatní