O obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině.

Nederlands 1 Română 2

  • - - - 3105902010 80: Přírodní chilský dusičnan draselno-sodný sestávající z přírodní směsi dusičnanu sodného a dusičnanu draselného (podíl dusičnanu draselného může být až 44 %), přičemž celkový obsah dusíku nepřesahuje 16,3 % hmotnostních v sušině
  • - - - 3105902030 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80% hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující méně než 3% hmotnostní draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105902040 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 3 % a více hmotnostních, avšak méně než 6 % hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105902050 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 6 % a více hmotnostních, avšak méně než 9 % hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105902060 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 9 % a více hmotnostních, avšak nejvýše 12 % hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105902090 80: Ostatní