O obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině.

  • - - - 3105902010 80: Přírodní chilský dusičnan draselno-sodný sestávající z přírodní směsi dusičnanu sodného a dusičnanu draselného (podíl dusičnanu draselného může být až 44|%), přičemž celkový obsah dusíku nepřesahuje 16,3|% hmotnostních v sušině
  • - - - 3105902030 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80% hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující méně než 3% hmotnostní draslíku vyjádřeného jako|K@2O
  • - - - 3105902040 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80|% hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 3|% a více hmotnostních, avšak méně než 6|% hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105902050 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80|% hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 6|% a více hmotnostních, avšak méně než 9|% hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105902060 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80|% hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 9|% a více hmotnostních, avšak nejvýše 12|% hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105902090 80: Ostatní