O obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních.

  • - - 0401501100 10: Nepřesahujícím 21|% hmotnostních
  • - - - 0401501100 80 (2/0) : V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2|litry
  • - - - 0401501900 80 (2/0) : Ostatní
  • - - 0401503100 10: Převyšujícím 21|% hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45|% hmotnostních
  • - - - 0401503100 80 (2/0) : V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2|litry
  • - - - 0401503900 80 (2/0) : Ostatní
  • - - 0401509100 10: Převyšujícím 45|% hmotnostních
  • - - - 0401509100 80 (2/0) : V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2|litry
  • - - - 0401509900 80 (2/0) : Ostatní