O obsahu síry nepřesahujícím 0,001 % hmotnostních.

  • - - - - 2710201121 10: Směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin nebo nejvýše 20 % hmotnostních směsi monoalkylesterů mastných kyselin a parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu
  • - - - - - 2710201121 80: Odeslané z Kanady
  • - - - - - 2710201129 80: Ostatní
  • - - - - 2710201130 80: Směsi obsahující nejvýše 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin nebo nejvýše 20 % hmotnostních směsi monoalkylesterů mastných kyselin a parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu