Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % hmotnostních nebo více esterů (FAMAE).

 • - - 3826001020 10: Směs methylesterů mastných kyselin (FAME) obsahující nejméně: -|65|% hmotnostních nebo více FAME s 12|uhlíkovými atomy (C12), avšak nejvýše 75|% hmotnostních -|21|% hmotnostních nebo více FAME, se 14|uhlíkovými atomy (C14), avšak nejvýše 28|% hmotnostních -|4|% hmotnostních nebo více FAME se 16|uhlíkovými atomy (C16), avšak nejvýše 8|% hmotnostních, pro použití při výrobě detergentů a produktů pro domácnost a osobní hygienu
 • - - - 3826001020 80: Odeslané z Kanady
 • - - - 3826001029 80: Ostatní
 • - - 3826001030 10: Směs methylesterů mastných kyselin (FAME) obsahující nejméně: -|50|% hmotnostních nebo více FAME s 8|uhlíkovými atomy (C8), avšak nejvýše 58|% hmotnostních, -|35|% hmotnostních nebo více FAME s 10|uhlíkovými atomy (C10), avšak nejvýše 50|% hmotnostních pro použití při agrochemické výrobě, výrobě složek krmiv a potravin, aditiv do mazadel, rozpouštědel, olejů do
 • - - - 3826001030 80: Odeslané z Kanady
 • - - - 3826001039 80: Ostatní
 • - - 3826001040 10: Směs methylesterů mastných kyselin (FAME) obsahující nejméně: -|15|% hmotnostních nebo více FAME s 16|uhlíkovými atomy (C16), avšak nejvýše 32|% hmotnostních -|65|% hmotnostních nebo více FAME s 18|uhlíkovými atomy (C18), avšak nejvýše 85|% hmotnostních pro použití při výrobě detergentů a čisticích prostředků pro účely použití v domácnosti a osobní hygieny, v agrochemii, výrobě složek krmiv a potravin, aditiv do mazadel, rozpouštědel, olejů do svítících lamp a složek zapalovačů ohně
 • - - - 3826001040 80: Odeslané z Kanady
 • - - - 3826001049 80: Ostatní
 • - - 3826001089 10: Ostatní
 • - - - 3826001089 80: Odeslané z Kanady
 • - - - 3826001099 80: Ostatní