Obsahující 1 % hmotnostní nebo méně křemíku.

  • - - - - 7201101110 80: Ingoty ze surového železa o délce ne vyšší než 350|mm, o šířce ne vyšší než 150|mm, o výšce ne vyšší než 150|mm
  • - - - - 7201101190 80: Ostatní