Obsahující 1 % hmotnostní nebo méně křemíku.

  • - - - - 7201101110 80: Ingoty ze surového železa o délce ne vyšší než 350 mm, o šířce ne vyšší než 150 mm, o výšce ne vyšší než 150 mm
  • - - - - 7201101190 80: Ostatní