Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné hmotnosti nepřesahující 170 g/m$2.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 5513110000 10: Nebělené nebo bělené
 • - - 5513110000 80 (2/0) : Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě
 • - - 5513120000 80: Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru, z polyesterových střižových vláken
 • - - 5513130000 80: Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken
 • - - 5513190000 80: Ostatní tkaniny
 • - 5513210000 10: Barvené
 • - - 5513210000 80: Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě
 • - - 5513230000 80 (2/0) : Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken
 • - - 5513290000 80: Ostatní tkaniny
 • - 5513310000 10: Z různobarevných nití
 • - - 5513310000 80: Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě
 • - - 5513390000 80: Ostatní tkaniny
 • - 5513410000 10: Potištěné
 • - - 5513410000 80: Z polyesterových střižových vláken, v plátnové vazbě
 • - - 5513490000 80: Ostatní tkaniny