Z rychlořezné oceli / Ostatní, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích.

  • - - - 7225303010 80: Po válcování již dále neopracované; po povrchové úpravě včetně plátování již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného než pravoúhlého tvaru (včetně čtvercového)
  • - - - 7225303090 80: Ostatní