Oděvy zcela zhotovené z textilií čísel 5602, 5603, 5903, 5906 nebo 5907.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 6210100000 80 (4/0) : Z textilií čísel|5602|nebo 5603
  • - 6210200000 80: Ostatní oděvy typů popsaných v položkách|6201|11|až 6201|19
  • - 6210300000 80: Ostatní oděvy typů popsaných v položkách|6202|11|až 6202|19
  • - 6210400000 80 (0/18) : Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy
  • - 6210500000 80 (0/5) : Ostatní dámské nebo dívčí oděvy