Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování, piliny, odstřižky a odpady z ražení, též paketované.

  • - - - 7204411000 80 (2/0) : Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování a piliny
  • - - - 7204419100 10: Odstřižky a odpady z ražení
  • - - - - 7204419100 80 (2/0) : Paketované
  • - - - - 7204419900 80 (2/0) : Ostatní