S oktanovým číslem (OČ VM) 98 nebo vyšším.

  • - - - - - - - - - 2710124911 10: Směsi s benzinem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 10 % (v/v)
  • - - - - - - - - - - 2710124911 80: k použití jako palivo
  • - - - - - - - - - - 2710124919 80: k jinému použití
  • - - - - - - - - - 2710124990 80: Ostatní